Pagan Federation

Főoldal 
Rólunk
Események
Kapcsolatok
Tagok
Pogányság
Linkek

FÓRUM


Nyilatkozat


Pogány (néha neopogány vagy újpogány)

"Széles körű, több kultúrkörből vett elemeket tartalmazó irányzat, mely elsősorban nyugaton terjedt el. Jellemzője a kereszténység előtti természetvallásokhoz való visszatérés, illetve ezek helyreállítása." - Encyclopaedia of Witches and Witchcraft

A Pagan Federation (Pogány Szövetség) 1971-ben alapult. Célja, hogy hiteles tájékoztatást adjon és eloszlassa a hibás elképzeléseket a Pogányságról, továbbá hogy érdekvédelmi szervezetként fellépjen a pogányok szabad és korlátozás nélküli vallásgyakorlásának érdekében. Ezen célokat szem előtt tartva a PF mind nyílt, mind csak tagoknak szóló rendezvényeket szervez, személyes kapcsolatot tart fenn mind az egyéni tagokkal, mind a nagyobb pogány közösségekkel, negyedévenként megjelenő újságot ad ki Pagan Dawn címmel és évente rendez konferenciát Londonban, minden novemberben. A Pagan Federation International (Nemzetközi Pogány Szövetség) az Egyesült Királyságon kívüli területeket foglalja magába, ahol sok helyen szintén szerveznek éves gyűléseket.

A PF nem kívánja a pogányság egyik ágát sem előtérbe helyezni, s nem is gondolja, hogy minden pogányt képviselne. Tagjaink a pogányság minden területéről érkeznek, betöltötték 18. életévüket, és egyetértenek a Három Alapelvvel, melyek a Pagan Federation közös nevezői (vita esetén az angol verzió a mérvadó) 

    1. 1. Love for and Kinship with Nature. Reverence for the life force and its ever-renewing cycles of life and death. - Szeretet és rokonság a Természettel. Tisztelet az életenergia és annak örökkön megújúló ciklusai, az élet és a halál iránt.

    2. A positive morality, in which the individual is responsible for the discovery and development of their true nature in harmony with the outer world and community. This is often expressed as 'Do what you will, as long as it harms none'. - Pozitív erkölcsiség, melyben az egyén felelős valódi természetének a külső világgal és közösséggel harmóniában való felfedezéséért és fejlesztéséért. Ezt gyakran úgy fejezik ki: "Ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz".

    3. Recognition of the Divine, which transcends gender, acknowledging both the female and male aspect of Deity. - Az Istenség felismerése, mely a nemek felett áll, elismerve annak férfi és női aspektusait.

A PF történelmével és tevékenységi köreivel kapcsolatban a Rólunk oldalon olvasható bővebben. Nemzetközi PF és egyéb szervezetekről szóló információk a Kapcsolatok résznél találhatók. Magyarországi pogány találkozók, fesztiválok, történések az Események közt jelennek meg. A Pagan Federation tagság előnyei a Tagok szekcióban olvashatók. 


PFI Magyarország 2006.